Mathijs van Vliet is een enthousiaste adviseur op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid. Hij helpt opdrachtgevers met inzichtelijke tools (Aanpak Duurzaam GWW, klimaatstresstest, risicodialoog), begeleidt hun in de zoektocht naar wat voor hén belangrijk is en adviseert op welke manier ze maatregelen kunnen nemen. Doel daarbij is er voor te zorgen dat maatregelen niet alleen het directe probleem (wateroverlast, hitte, etc) oplossen, maar ook bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving. Dit doet hij vanuit een brede achtergrond (planologie, hydrologie, governance van klimaatadaptatie en participative worskhops).

Bij Movares werkt hij aan uiteenlopende projecten. Zo werkt hij voor de provincie Noord-Holland aan een klimaatstresstest voor de provinciale infrastructuur. Hierbij wordt een risicodialoog gevoerd met externe partijen zoals de waterschappen en veiligheidsregio’s. Daarnaast werkt hij aan een klimaatrobuust ontwerp van het watersysteem van de polder Heerhugowaard. Bij de aanleg van de Rotterdamsebaan was hij verantwoordelijk voor de waterhuishouding, inclusief de aanleg van een calamiteitenberging in het Molenvlietpark. Deze berging werd aangelegd voor het Hoogheemraadschap van Delfland om het boezemsysteem te ontlasten.

Naast deze klimaatadaptie gerichte projecten geeft hij advies over water en duurzaamheid in verschillende projecten van waterschappen, gemeentes, Rijkswaterstaat en ProRail.

Wilt u meer willen weten over zijn expertise of zijn bijdragen aan deze projecten, dan kunt u contact met Mathijs opnemen.

Projecten

Diensten

Publicaties