Mathijs van Vliet is een enthousiaste adviseur op het gebied van water, klimaat en duurzaamheid. Bij Movares werkt hij aan uiteenlopende projecten op het gebied van waterveiligheid en wateroverlast, vaak in relatie met klimaatadaptatie en duurzaamheid. Bij de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat heeft Mathijs het ontwerp getoetst op waterveiligheidsaspecten. Ook is hij met veel plezier betrokken bij de implementatie van Duurzaam GWW bij waterschappen. Bij Waterschap Rivierenland begeleidde hij bijvoorbeeld een vijftal pilots waarin de Omgevingswijzer is toegepast. Deze pilots varieerden van een dijkversterking, tot de aanleg van een fietspad, tot de herinrichting van een plas met materiaal uit een uit te diepen watergang.
Wilt u meer willen weten over zijn expertise of zijn bijdragen aan deze projecten, dan kunt u contact met Mathijs opnemen.

Projecten

Diensten

Publicaties