Martin den Uil heeft ruime ervaring in projectleiding/advisering van projecten op het gebied van geotechniek en geohydrologie. Het betreft projecten ten behoeve van vervanging en aanpassing van bestaande of aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals (stations-)gebouwen, baanlichamen van wegen en spoorbanen, tunnels, viaducten en bruggen en oeververvangingen langs vaarwegen. Hij heeft veel deskundigheid opgebouwd in toepassing van lichte ophoogmaterialen, grondkeringen, overgangsconstructies en geokunststoffen. Hij is mede betrokken in het opstellen van (in- en externe) richtlijnen geotechniek, het schrijven van publicaties en het deelnemen aan interne en externe commissies binnen het specialisme geotechniek. Martin was als senior adviseur geotechniek/projectleider betrokken bij projecten als Betuweroute, Hanzelijn, stations Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal, toeritten Botlekbrug, oeververvangingsprojecten vaarwegen Zuid-Holland, provinciale wegen N222, N460, N498, N214 en EPS-toepassingen Barendrecht en in de Rijksweg A76 (verbreding rijksweg Spoedwet E).

Kennisgebieden

Diensten

Publicaties