Martijn is een projectmanager met een brede en stevige basis. Hij is actief in de water-, weg- en spoorbouw en vervulde daarin tot op heden ook andere rollen waaronder planstudiemanager, omgevingsmanager en manager projectbeheersing. Alle fasen passeerden daarin de revue, vanaf de verkenning, planstudie tot (voorbereiding) realisatie.

Vanuit zijn planologische achtergrond kijkt hij met een helicopterview naar projecten om die te analyseren, verbanden te leggen en afwegingen voor te bereiden. Zo kan hij klanten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, een goed advies geven. Dit doe hij voor uiteenlopende klanten zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Martijn is mensgericht, kan zich snel inleven in de verschillende belangen en afwegingen van zowel opdrachtgevers als stakeholders. Een echte teamspeler die zich als ‘een vis in het water’ voelt wanneer hij ‘de spin in het web’ is. In het werkproces vindt hij het cruciaal om op het juiste moment te divergeren – en creativiteit zijn werk te laten doen – en te convergeren. Martijn is ervan overtuigd dat je dan samen verder en tot mooiere resultaten komt!

Kennisgebieden

Diensten

Publicaties