Mark Veltmaat is ontwerper Ondergrondse Infra en goed in spoorgebonden kabels en leidingen, zowel heavy rail als lightrail. Door de brede kennis van de verschillende spoorse disciplines kan hij in een integraal ontwerp de juiste keuzes dan wel voorstellen doen om een goed ontwerp te maken. Naast ontwerpen stelt hij bouwkostenramingen van Ondergrondse Infra op, die kennis zet hij ook in om kostentechnische slimme ontwerpen te maken. Zijn kennis en ervaring heeft Mark onder andere ingezet in PVT (Programma vervangen treinbeveiliging), faseringsontwerp van de tram op het voorplein van Amsterdam Centraal en op treinservicelocaties zoals Lelystad opstelterrein.

Kennisgebieden

Projecten