Luuk Dijkstra is een projectleider/adviseur. Hij heeft veel ervaring op gebied van assetmanagement, projectbeheersing en risicomanagement bij diverse opdrachtgevers, altijd met de focus op infrastructurele projecten. Ook heeft hij in meerdere projecten System Engineering toegepast voor het opstellen van UAV-gc contracten waarbij hij zijn vaardigheid in Relatics heeft ontwikkeld. Kenmerkend voor Luuk is zijn kritische, analytische blik waarmee hij uitdagingen binnen organisaties snel doorvertaalt in een heldere opgave. Die opgave pakt hij vervolgens projectmatig aan, waarbij hij zichzelf bewijst als een conceptueel denker met gevoel voor zijn omgeving.