Linda’s kracht zit in het realiseren van integraliteit.
Als adviseur Landschap, Stedebouw en Duurzaamheid is Linda generalist met focus op ruimtelijke kwaliteit (leefbaarheid) in combinatie met techniek (bv. klimaatadaptief ontwerpen). De kern van een goed advies is voor Linda een integrale aanpak. Ze is goed in het brengen van samenhang in een project of proces.
Het creëren van draagvlak wordt steeds belangrijker bij bestuurlijke processen. Draagvlak onder bv. bestuurders, bewoners en ondernemers is cruciaal voor het slagen van projecten. Linda weet mensen bij elkaar te brengen en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit doet ze door ideeën duidelijk te communiceren en goed te beargumenteren, o.a. door plannen visueel te maken.
Linda maakt duurzaamheid concreet. Ze werkt met veel plezier aan duurzaamheidsopgaven zoals de herinrichting van een klimaatbestendige wijk. Daarbij maakt ze gebruik van verschillende tools zoals de aanpak Duurzaam GWW en BREEAM en weet ze anderen te motiveren duurzame keuzes te maken.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties