Ir. L.I. Vákár is de constructief ontwerper van veel markante stationskappen en traversen. Een wezenlijke plaats in zijn ontwerpactiviteiten neemt de intensieve samenwerking met architecten en andere disciplines in.

Vanuit zijn kennis van meervoudig ruimtegebruik, sporen en constructies ontwikkelde hij het zogenaamde stapeldokmodel voor de Zuidas in Amsterdam, waarbij door het ondergronds stapelen van de vervoersinfrastructuur onder het te ontwikkelen vastgoed onder andere een belangrijke versnelling van de bouwtijd kon worden bereikt.

Daarnaast wordt hij aangesproken op zijn restauratiekennis en ook voor sterk innovatieve projecten wordt hij veelvuldig ingezet. Hij ontwikkelde koud buigbaar gelaagd glas, dat inmiddels zowel enkel- als isolatieglastoepassingen kent en tot grote kostenbesparingen leidt, en een bijzondere glasbevestiging waardoor vrijwel zonder meerkosten een brandhangendheid van 30 minuten kan worden gehaald.

Gedurende zijn hele loopbaan heeft hij over de bereikte resultaten gepubliceerd en voordrachten gehouden. Daarnaast heeft hij een groot aantal afstudeerders begeleid van zowel de TU’s Delft en Eindhoven, als van diverse Hogescholen. Ook heeft hij regelmatig gastcolleges gegeven aan de drie TU’s en hogescholen. Hij treedt regelmatig op als spreker op congressen in binnen- en buitenland. Ook zijn publicaties zijn in binnen- en buitenlandse vakbladen te vinden. Hij maakt deel uit van de redactieraad van het vakblad Bouwen met Staal.

Publicaties

Kennisgebieden

Projecten