Koen Noij heeft ruime ervaring met multidisciplinaire projecten in de spoorbranche. Hij was nauw betrokken bij grote nieuwbouwprojecten, haalbaarheidsstudies en één-op-één vernieuwingen. De laatste 10 jaar is Koen actief als leadengineer, projectleider en technisch manager. Zijn werkzaamheden zijn vooral multidisciplinair waarbij hij ook de coördinatie tussen de verschillende vakdisciplines verzorgd. Ook het overleg met stakeholders om de belangen van alle betrokken partijen te borgen in het ontwerp maakt hier deel van uit. Koen benadert opdrachten samen met de opdrachtgever op basis van gelijkwaardigheid en met een open instelling waarbij hij het projectreslultaat altijd goed in het oog houdt.

Naast lead-engineer en projectleider heeft Koen ook ruime ervaring met advisering in projecten over ontwerpen, ontwerpvraagstukken, faseringsplannen en adviesvragen (zowel op projectbasis als ad-hoc vraagstukken). Samenwerken, flexibiliteit en overtuigingskracht zijn hierbij belangrijke aspecten.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten