Judi Romijn maakt prestaties van infrastructuur inzichtelijk en beheersbaar. Zij analyseert en adviseert op veiligheids-, beschikbaarheids- en onderhoudsrisico’s. Zij heeft zowel diepgaande risicoanalyses uitgevoerd als procesmatig de RAMS-prestaties beheerst vanaf de klant-eis via aanbesteding en realisatie tot overdracht naar de beheersorganisatie. Judi is leergierig, pragmatisch en oplossingsgericht. Dankzij haar wetenschappelijke achtergrond (informatica – formele methoden) is zij in staat om heel analytisch en methodisch te werken. Hierbij houdt ze het belang van de opdrachtgever steeds in het oog. Judi is een teamplayer maar kan ook prima zelfstandig opereren. Zij is sterk in communicatie / presentatie / rapportage en heeft leidinggevende ervaring.

Projecten

  • P-IHP (Prestatiegestuurde instandhoudingsplannen)
  • Integrale inspectie sluiscomplex Panheel
  • RINK (Risico-inventarisatie Natte Kunstwerken)
  • iDNO (Risicogestuurde inspectie damwanden en oevers)
  • Eurolocking
  • RijnGouwelijn
  • Metro RET Rotterdam
  • Sporen in Arnhem
  • Uniforme aanpak standaard objectrisicoanalyse kunstwerken (USOAK)

Kennisgebieden

Projecten

Publicaties