De focus van Jorrit ligt op het informatieproces; wat is de klantwaarde, welke data en producten wil de klant hebben? Zijn ruime ervaring met BIM in diverse type projecten en zijn achtergrond in de civiele techniek zet hij effectief in bij het bepalen van de projectstrategie. Hij combineert daarbij expertise van BIM, GIS, Systems Engineering, Supply Chain Management en Asset Management.

Op bedrijfsniveau is Jorrit een van de initiators van het BIM-netwerk waar op verschillende niveaus binnen Movares kennis wordt gedeeld en de BIM-strategie wordt uitgewerkt. Met een team van informatiemanagers zorgt hij voor kennisuitwisseling over informatiemanagement over verschillende type projecten heen.

Kennisgebieden