Joof Tummers geeft leiding aan regiokantoor Noordoost in Arnhem. In zijn leidinggevende rol en in de projecten waar hij aan werkt is samenwerking een belangrijk aandachtspunt voor Joof. Samenwerking tussen betrokken professionals bij multidisciplinaire projecten en samenwerking tussen opdrachtgevende partijen, maatschappelijke organisaties, bewoners en gebruikers. Joof is politiek-bestuurlijk sensitief en in staat om partijen op belangenniveau bij elkaar te brengen. Zijn werkstijl kenmerkt zich door een open communicatieve houding en een ordelijke benadering van (complexe) afwegingen en processen. Vanuit zijn achtergrond als landschapsarchitect vindt hij inspiratie in de specifieke eigenschappen van een plek; steeds weer komt hij op creatieve wijze tot een optimale balans tussen technisch maakbare, gedragen en financieel haalbare oplossingen.

Kennisgebieden

Projecten

Publicaties