Joep van der Vlugt heeft een ruime ervaring op het gebied van treinbeveiligingssystemen. Deze ervaring bestaat uit het ontwerpen, integreren, verifiëren en testen van deze systemen. Hij heeft zijn ervaring met name opgedaan in projecten waarin het ontwerpen van moderne systemen (o.a PLC interlocking, ERTMS en Smartlock) centraal stond. Joep heeft zich in de afgelopen jaren voornamelijk bezig gehouden met systeemintegratie in spoorse omgevingen, systeemopbouw en het ontwerpen van de (hardware) interfaces tussen PLC’s en buitenelementen. Tevens heeft hij ervaring met het koppelen van uiteenlopende beveiligingssystemen.