Joep heeft een ruime ervaring op het gebied van treinbeveiligingssystemen. Deze ervaring bestaat uit het ontwerpen, integreren, verifiëren en testen van deze systemen. Hij heeft zijn ervaring met name opgedaan in projecten waarin het ontwerpen van moderne systemen (o.a PLC interlocking, ERTMS en Smartlock) centraal stond. Joep heeft zich in de afgelopen jaren voornamelijk bezig gehouden met systeemintegratie in spoorse omgevingen, systeemopbouw en het ontwerpen van de (hardware) interfaces tussen PLC’s en buitenelementen. Tevens heeft hij ervaring met het koppelen van uiteenlopende beveiligingssystemen. Eind 2019 heeft Joep een overstap gemaakt naar de groep infra installaties waarbij hij zijn kennis op het gebied van treinbeveiliging inzet op het gebied van infra systemen zoals Tunnel Technische Installaties (TTI), Brug installaties en Centrale bedien installaties. Met deze overstap vervult Joep tevens een rol als intermediair tussen de groep treinbeveiliging en infra installaties. Dit heeft als doel is om de uitwisseling van capaciteit en kennis tussen de beide groepen nog verder te bevorderen.

Projecten