Jim is een enthousiaste, dynamische en communicatief ingestelde omgevingsmanager. Hij is doortastend, vasthoudend en heeft het vermogen zaken op verrassende wijze tegen het licht te houden. Jim heeft ruim acht jaar ervaring met omgevingsmanagement, het IPM-rollenmodel en met strategisch omgevingsmanagement (SOM). Wat hem sterk maakt, is zijn passie voor ruimtelijke kwaliteit en de menselijke maat die hij meegeeft aan projecten en organisaties. Door zijn empathisch vermogen creëert hij vertrouwen en draagvlak. Jim kent de belangen van de verschillende partijen en weet welke eisen er toe doen: van de opdrachtgever, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en (spoor)wegbeheerders. Hij luistert geïnteresseerd èn kritisch naar de verschillende stakeholders om hen in de schaarse fysieke leefomgeving allemaal tot hun recht te laten komen.

Kennisgebieden

Projecten