Jiabiao werkt sinds 2017 als stedenbouwkundige. Hij heeft multidisciplinaire ervaring in stedenbouw-en landschapsprojecten en werkt vanuit een internationaal perspectief. Jiabiao gelooft in innovatieve oplossingen en integrale ruimtelijke kwaliteit in onze steeds schaarser wordende ruimte. Bij complexe uitdagingen probeert hij altijd de kernvraag en oplossing te vinden die het project en proces voor alle betrokkenen verhelderen.

Jiabiao is gespecialiseerd in ruimtelijke projecten met thema’s als mobiliteit, klimaat, energie en ecologie. Om tot de meest passende en beste kwaliteit te komen, werkt hij innovatief met data. Hierbij betrekt hij mensen uit verschillende disciplines en werkt nauw samen met de diverse stakeholders. Zo zet hij zich in om een bijdrage te leveren aan een leefbare, bereikbare en duurzame toekomst.

Kennisgebieden

Publicaties