Jean-Paul Papamarkou heeft ruime ervaring met het managen van complexe ruimtelijke opgaven, met name op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer als lightrail, tram en vrije busbaan. In alle projecten zoekt Jean-Paul naar de balans tussen proces- en projectmanagement. Vanuit het projectmanagement is het stuurbaar houden van het project een belangrijk aandachtspunt, dat zich laat terugzien in alle aspecten van projectbeheersing. Vanuit het oogpunt van procesmanagement zijn vooral Stakeholder Engagement, omgevingscommunicatie en het stuurbaar houden van het ambtelijk besluitvormingsproces van belang.
Jean-Paul is sterk op al deze terreinen dankzij zijn kennis en ervaring.

Kennisgebieden

Publicaties