Als adviseur wegontwerp geeft Jan vorm aan interdisciplinaire inpassingsvraagstukken op zowel stedelijk als provinciaal gebied in het algemeen. Als fietsfanaat is hij vanuit het wegontwerp trekker en aanjager van fietsprojecten in het bijzonder. Jan’s focus ligt op projecten in de vroege planfase en zijn kracht is het zien van de hoofdlijnen in het ontwerp en gevoel hebben voor onderlinge verhoudingen. Daarnaast zoekt hij de verbinding, juist in een spel van tegengestelde en diverse belangen. Aan de inpassing van een ontwerp in de omgeving hecht Jan grote waarde.  Binnen deze projecten zet hij als adviseur het ontwerpkader neer, volgt dit op, stuurt het ontwerpproces aan en adviseert rond ontwerpprincipes. Voor Jan is het steeds de kunst om te komen tot een afgewogen ontwerp waarin de onderlinge gevoeligheden afgestemd zijn. De weg ernaartoe vind hij hierin belangrijker dan het eindpunt zelf. In integrale studies adviseert hij over het wegontwerp en acteert als generalist. Bovendien is hij vanuit mijn graad in de taal- en letteren sterk in zowel het verwoorden als het verantwoorden van een integraal ontwerp. Jan vervult dan ook vaak een hoofdrol binnen het schrijven van (haalbaarheids)studies en rapportages.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties