In zijn rol als projectmanager is Jacco betrokken bij vele automatiseringsprojecten bij Movares. Deze zijn bedoeld ter verbetering en ondersteuning van de engineeringsprocessen binnen EN buiten Movares. Denk hierbij aan de ontwikkeling en het beheer van ontwerpomgevingen (CAD, berekeningen) voor treinbeveiliging- en bovenleidingontwerp en aan webportals voor de project- en procesondersteuning. Daarnaast doet Jacco ook de projectleiding van projecten voor bedrijfsbrede ICT systemen, zoals upgrade EDM systeem, upgrade CAD ontwerpomgevingen, uitfasering serverpark en migraties naar de cloud. Het werkveld van een projectleider bij Movares is breed. Naast de sturing bestaan de werkzaamheden ook uit het, samen met de Lead Engineer, ophalen van requirements bij de eindgebruikers, het samen met de eindgebruikers prioriteren van deze requirements en het bewaken en toezien op de realisatie van de requirements.