Ivo is als senior stedenbouwkundige ruim 6 jaar werkzaam voor Movares. De rol van stedenbouwkundige is die van integrator tussen ontwerp, techniek en haalbaarheid met als doel iets beter EN mooi te maken. Trots zijn op het resultaat is hetgeen wat telt! Het ontwerp / de tekening vormt de katalysator om verschillende belangen in één samenhangend geheel te verenigen en het resultaat meer te laten zijn dan de som der delen. Sleutelwoorden daarbij zijn samen, draagvlak, integraal en ambitie. Het uitdenken en realiseren van een plan is een proces dat je gezamenlijk doorloopt. Gedrevenheid en creativiteit stelt Ivo uitstekend in staat zo’n proces van richting te voorzien en op koers te houden.

Projecten

Publicaties