Irene Buitenhuis adviseert met veel plezier opdrachtgevers over vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Door haar brede interesse en enthousiasme weet ze opdrachtgevers aan zich te binden. Irene zet haar kennis in om projecten tot een goed einde te brengen. Ze zorgt ervoor dat ze de vraag achter de vraag doorgrondt en durft keuzes te maken. Irene bewaakt daarbij voordurend de integraliteit, houdt overzicht en kan snel schakelen. Dit zijn eigenschappen die goed van pas komen bij het opstellen van en adviseren over omgevingsvisies, bestemmingsplannen, planprocessen en het beoordelen van de haalbaarheid van een project. Door deze expertise weet zij ook de effecten van de Omgevingswet goed te vertalen in projecten en planprocessen. Irene ondersteunt in het aanpassen van werkprocedures en cultuurveranderingen die nodig zijn om het gedachtengoed van de Omgevingswet door te voeren, voor opdrachtgevers maar ook intern.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties