Als senior projectcoördinator ondersteunt en adviseert Ina de projectmanager bij het offreren, uitvoeren en beheersen van (deel)projecten met betrekking tot kwaliteit, tijd, geld, organisatie, informatie, risico’s en scope. Ina geeft invulling aan alle hieruit voortkomende werkzaamheden, waaronder het mede opstellen van projectplannen, offertes, kwartaalrapportages, financiële prognoses en procesbewaking. Ook onderhoudt ze contacten met de opdrachtgever over de financiële processen, capaciteit, wederzijdse verwachtingen en leveringen. Daarnaast vervangt Ina de projectmanager bij afwezigheid en zorgt ze dat de projecten doorgang vinden op de afgesproken manier. Dit alles doet ze met veel enthousiasme, plezier en inzet. Collega’s typeren Ina als ‘zorgvuldig, duidelijk, mensgericht, teamspeler, zakelijk, resultaatgericht, kritisch maar opbouwend, energiek en praktisch ingesteld’.

Kennisgebieden

Projecten