In zijn werk als adviseur ecologie is Hugo betrokken bij projecten die lopen van quickscan ecologie en nader soortonderzoek tot de grotere planstudies en milieu effect rapportages. In veel projecten betekent dat toetsen aan de Wet natuurbescherming, het aanvragen van ontheffingen Wnb en het (ecologisch) begeleiden van werkzaamheden. Het liefste houdt Hugo zich bezig met gebiedsinrichting, natuurinclusief ontwerpen/bouwen, het uitvoeren van soortspecifieke onderzoeken en het monitoren van populaties en innovatieve maatregelen. Hierbij zet hij zijn ecologische veldkennis in om bij te dragen aan een biodiverse leefomgeving. Als adviseur is hij rechtdoorzee, resultaatgericht en komt hij graag samen met klanten tot een passende oplossing voor iedereen.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties