Hans van Lint werkt binnen Movares als constructief adviseur aan grote utiliteitsconstructies. Specifiek de constructies waar een groot raakvlak met de architectuur aanwezig is, en dus veel afstemming met opdrachtgever, architect en aannemer gevraagd wordt, behoren tot zijn specialiteit. Hij beschikt over een mix van theoretische en praktische kennis op het gebied van staal-, hout- beton- en glasconstructies. Zijn werkzaamheden omvatten het hele spectrum van planstudie tot realisatiefase aan zowel opdrachtgeverszijde als bij uitvoerende partijen.

Hans heeft o.a. gewerkt aan diverse projecten op station Amsterdam Centraal (overkapping IJsei, IJhal en PHS-studies), aan de perronkappen en passerelle van station Arnhem en het uitvoeringsontwerp van Nijmegen Goffert. Tevens heeft hij gewerkt aan diverse Energy gerelateerde werken.

Kennisgebieden

Projecten

Publicaties