Gideon werkt als adviseur ecologie op het raakvlak van natuur, techniek en ruimtelijke ordening. Hij heeft ruime ervaring met onderzoek en advies op het gebied van stadsnatuur (soortinventarisaties, natuurinclusief bouwen en soortmanagementplannen), ontsnippering en natuurinrichting.  Gideon staat bekend als een pragmatisch adviseur met een hart voor de natuur en met oog voor de klant. In zijn gecombineerde rol van ecoloog en landschapsontwerper heeft hij een efficiënte, integrale benaderingswijze en geeft hij realistisch advies.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties