Frank Hasper is een ervaren Lead Engineer voor de totstandkoming van uw ontwerpen gerelateerd aan de spoorinfrastructuur. Hij staat technisch-inhoudelijk aan het hoofd van multi-disciplinaire ontwerpteams voor grote, integrale spoorprojecten vanaf de vroegste planfase tot en met de uitvoering. Enkele aansprekende projecten hierin zijn de spooruitbreidingen Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL, planstudiefase) en Maasvlakte West Uitbreiding (uitvoeringsfase). Tevens heeft Frank advieswerkzaamheden uitgevoerd voor the Californian High Speed Rail project en the Jordan Railway Network. Naast uitgebreide technische kennis is Frank gespecialiseerd in Best Value Procurement (BVP) en Systems Engineering. Tijdens de uitvoering van zijn projecten verbindt hij met succes de ‘(politieke) buitenwereld’ waarin de opdrachtgevers zich bevinden met de ‘harde techniek’ waarin de specialisten van ontwerpteams zich bewegen. Met zijn positief kritische houding, stimulatie van teamverbanden en gedrevenheid om opdrachtgevers van de meest optimale oplossingen te voorzien, is Frank een toegevoegde waarde voor al uw spoorgerelateerde projecten.

Projecten

Diensten