Ferry is een enthousiaste en nauwkeurig werkende projectleider op het gebied van bruginstallaties. Binnen de gestelde materiële en financiële grenzen en volgens planning brengt hij projecten tot een goed einde. Hij beheerst het rollenspel tussen opdrachtgever en gecontracteerde opdrachtnemer en houdt rekening met het tot stand brengen van de beoogde resultaten van het project. Daarnaast heeft hij inzicht in het vertalen van een ontwerp naar een contract en vice versa.
Ferry heeft een grote affiniteit in de weg- en waterbouw en heeft brede interesse in en ervaring met alles aangaande elektrotechniek. Dankzij zijn goede communicatieve vaardigheden heeft hij al veel betekend in het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van zowel binnen- als buitenlandse projecten. Zijn focus is de vertaling van technische vraagstukken naar een voor iedereen begrijpelijk resultaat. Op dat vlak is Ferry ook betrokken bij de ontwikkeling van Bridge Sensoring.

Projecten