Ewout Fakkel is een enthousiaste adviseur/(deel-)projectleider Water en Gebiedsinrichting die accuraat, mensgericht, maar ook creatief en betrokken opereert in zijn werk. Ewout adviseert in kennisgebieden als integraal waterbeheer, waterveiligheid en ruimtelijke inrichting in planstudiefase voor ‘natte’ en ‘droge’ projecten op gebied van infra, water, spoor en natuur. Daarnaast is hij breed georiënteerd en heeft hij gevoel voor onderlinge relaties tussen werkvelden binnen ruimtelijke plannen (in bijvoorbeeld m.e.r.-studies). Hij is gespecialiseerd in kust- en riviersystemen (inclusief beekmondingen) en op dit moment werkzaam voor overheden (Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen, provincies en gemeenten).