Ester Vos heeft zowel vanuit de zijde van Rijkswaterstaat, als vanuit de aannemer, als vanuit ingenieursbureaus, ervaring opgebouwd op het gebied van ontwerp, voorbereiding en uitvoering van civieltechnische projecten.

Deze ervaring betreft met name waterbouwkundige projecten en betonnen kunstwerken.

Ester is communicatief sterk en vindt onderlinge betrokkenheid heel belangrijk. Zij is (organisatie)sensitief en deelt actief haar kennis. Daarnaast is zij daadkrachtig, besluitvaardig en weet flink tempo te maken. Ester is in staat vragen op een systematische wijze te analyseren, relaties te leggen, resultaten vast te leggen en terug te koppelen