Elma Dijkerman heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van veiligheidsanalyses, de laatste jaren met name in ERTMS-projecten. Daarnaast heeft ze als incidentonderzoeker speciale interesse in het vaststellen van de achterliggende oorzaken van ongevallen.  Ook heeft ze uitgebreide ervaring met het opstellen van specificaties en het uitvoeren van testen. Elma is goed in staat alle belanghebbende partijen bij een onderwerp te betrekken en op één lijn te brengen. Ze communiceert helder, zowel technisch inhoudelijk als op het niveau van gebruikers.

Projecten

Diensten