Edwin Zijlstra is een ervaren projectmanager. Hij leidt en begeleidt in uitvoering zijnde grote en kleine multidisciplinaire projecten, zowel nieuwbouw als vernieuwing.Deze projecten lopen uiteen van traditionele directievoering (UAV 2012) tot uitvoeringsbegeleiding van D&C-contracten in combinatie met UAVgc. In de projecten waar hij aan werkt zijn samenwerken, continu blijven ontwikkelen en mensen in hun kracht zetten belangrijke aandachtspunten voor Edwin. De stijl waarop Edwin graag werkt en omgaat met mensen en projecten kenmerkt zich door een open communicatie, respect voor elkaar, ruimte voor ontwikkeling, gedrevenheid en als team ambitieuze doelen bereiken. Deze manier van werken past hij ook toe in de zakelijke verhoudingen met aannemers en opdrachtgevers, hierbij verliest Edwin de gekozen contractvorm met de daarbij behorende rollen niet uit het oog.

 

Kennisgebieden