Cornel is een ervaren senior ecologisch adviseur met uitstekende kennis op het gebied van natuurwetgeving (Wet natuurbescherming). Ook is zij adviseur op het gebied van natuurontwikkeling, ontsnippering (faunapassages) en natuur in ruimtelijke procedures (MER/Bestemmingsplan/PIP/TB). Cornel heeft een integraal blikveld en oog voor kwaliteit. Door haar grote projectervaring heeft Cornel veel vakinhoudelijke parate kennis en kan zij goed de raakvlakken met andere disciplines aangeven.

Diensten

Publicaties