Conny Scheper brengt complexe problemen terug tot de essentie. Vasthoudend en scherp analytisch voert ze een grote variëteit aan analyses uit in termen van reliability, availability, maintainability en safety (RAMS) risico’s zowel voor spoor- als voor andere infrastructuur. Conny stelde RAM-specificaties op voor DBFM-contracten van Rijkswaterstaat en voor de ETCS On Board Unit binnen het ERTMS programma. Ze voerde RAMS-analyses uit voor het Rijkswaterstaatproject RINK (Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken), gemaal Eefde en de Hollandsche IJsselkering. Voor RandstadRail en diverse ProRail-projecten maakte ze verschillende veiligheidsanalyses.

 

Projecten