Conny Scheper brengt complexe problemen terug tot de essentie. Vasthoudend en scherp analytisch voert ze een grote variëteit aan analyses uit in termen van reliability, availability, maintainability en safety (RAMS) risico’s zowel voor spoor- als voor andere infrastructuur. Conny stelde RAM-specificaties op voor DBFM-contracten van Rijkswaterstaat en het Mistral-programma van ProRail. Ze voerde RAMS-analyses uit voor het Rijkswaterstaatproject RINK (Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken). Voor RandstadRail en diverse ProRail-projecten maakte ze verschillende veiligheidsanalyses. Verder voerde ze risicoanalyses uit en stelde ze RAM-eisen op voor diverse materieelaspecten in opdracht van NS Reizigers.