Chris Verweijen is netwerkarchitect en mobiliteitsstrateeg. In projecten op het gebied van openbaar vervoer en multimodale systemen geeft hij doorgaans inhoud aan de strategische planvorming: hoe sluiten systemen het best op elkaar aan en hoe kan een duurzaam bereikbare stad ontstaan. Binnen Movares ontwikkelt hij de Movares Verbindingswijzer, de nieuwe maatlat voor de bereikbaarheid van Nederland. Chris is specialist waar het gaat om strategische exploitatieve, vervoerkundige, duurzame en ruimtelijke vraagstukken op het gebied van intermodaliteit, definiëring en netwerkopbouw van duurzame vervoersystemen (fiets, P+R, OV en watervervoer). De laatste jaren is hij zich sterker gaan richten op duurzame mobiliteit. Hij ontwikkelde een visie op de organisatie van de Groene Stad en op de integratie van verschillende vervoersystemen tot een samenhangend mobiliteitssysteem. Chris wordt regelmatig als spreker gevraagd op diverse (internationale) gelegenheden.

Diensten

Publicaties