Bram Cornelissen werkt aan natuurinclusieve oplossingen voor Nederland. Bij Movares zet hij zich in voor een integrale visie op bouwen en ontwerpen met een prominente plek voor natuur in stad en bij infra. Daarbij zoekt hij naar koppelkansen voor natuur en klimaat, voor een leefbare omgeving voor mens, dier en plant. Hij is expert op het gebied van biodiversiteit en invasieve exoten en heeft een passie voor vogels en insecten. Hij heeft jarenlange ervaring als projectleider in wetenschappelijk onderzoek. Bram is een teamspeler en stelt kwaliteit voorop. Bovenal heeft hij een creatieve geest en denkt in oplossingen die nodig zijn om de omgeving natuurrijk te houden en maken.

Projecten