Effectieve samenwerking vraagt om verbinding tussen mensen, processen en organisatiedoelen. Vanuit verbindend leiderschap organiseert Bernard samenwerking, richt processen en ideeën en creëert overzicht, zodat mensen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het gewenste resultaat. Hij heeft ervaring in het leiding en richting geven aan complexe opgaven op het gebied van infrastructuur en assetmanagement. Als consultant is hij breed inzetbaar in de rollen van procesmanager, programmamanager en voorzitter.

Kennisgebieden