Bart Bouwens is door zijn brede blikveld in staat integrale adviezen te geven omtrent infrastructuur. Ondersteunend hieraan is zijn jarenlange ervaring in het leidinggeven in complexe, infrastructurele projecten in een complexe, vaak stedelijke context. Bart is vaardig in het ontwikkelen en onderhouden van contacten met zowel klanten als collega’s. Dit komt tot uitdrukking in een procesgerichte bijdrage aan acquisities en ontwikkelingen rondom bereikbaarheid en mobiliteit. Waterbouwkunde en de multimodaliteit heeft hierbij met name aandacht.

Projecten

Diensten

Publicaties