Bart Bouwens is als businessmanager voortdurend op zoek naar de samenwerking en treedt  hij in deze rol op als eerste aanspreekpunt voor klanten van Movares Water BV. Tevens geeft hij leiding aan de expertise-afdeling Maritiem van Movares Water. Bart is vaardig in het ontwikkelen en onderhouden van contacten met zowel klanten als collega’s. Dit komt tot uitdrukking in een menselijke en procesgerichte bijdrage aan samenwerkingen in projecten.

Door zijn ruime ervaring en brede blikveld is hij voor de klant een sparringpartner om gezamenlijk na te denken over de juiste aanpak voor een situatie. Bart heeft jarenlange ervaring in het leidinggeven in complexe, infrastructurele projecten in complexe situaties, zowel fysiek als bestuurlijk. Hierdoor is hij in staat om integrale adviezen te geven omtrent Maritieme en Waterbeheer-vraagstukken . Zijn speciale aandacht hebben de vragen rondom Maritiem: Binnenvaart, Havens&Vaarwegen en Waterbouw.

Projecten

Diensten

Publicaties