Anton Klip heeft brede kennis van sensoren, metingen en de verwerking van meetgegevens. Hij heeft jarenlange ervaring met waarnemingssystemen en complexe projecten en kan klanten hierover goed adviseren. Bij advisering neemt de ICT-component veelal een belangrijke plaats in. Denk aan RF-communicatie, stand-alone meetsystemen en geautomatiseerde klantspecifieke beheersystemen. Anton is communicatief sterk en heeft veel plezier in het opzetten en afronden van succesvolle projecten voor opdrachtgevers. Als dat tot betere oplossingen leidt, gaat hij graag vernieuwend te werk.

Projecten

Diensten