André Mesie is een senior adviseur Veiligheid & Gezondheid en Kwaliteitsmanagement in zowel de ontwerp-, uitvoering- als beheerfase van projecten. André heeft uitgebreide ervaring met het opzetten en inrichten van V&G-projectorganisaties. Zoals; V&G-coördinatie, V&G-plannen, Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E’s), V&G-dossiers, plan Veilige Berijdbaarheid, sloopveiligheidplan en plannen Sociale Veiligheid. André is gecertificeerd MVK en DLP. Voor spoorgerelateerde projecten is hij ook gecertificeerd V&G-coördinator via het werkplekbeveiligingsbedrijf Saferail BV. Verder is hij thuis in het in kaart brengen en vastleggen van bedrijfsprocessen binnen (project)organisaties, het uitvoeren van interne en externe systeemaudits en bijbehorende werkplekbezoeken, het uitvoeren van V&G-inspecties en V&G-audits, het in gang zetten van continue verbeteringen van bedrijfsprocessen, het geven van veiligheidsinstructies en het opleiden/coachen van V&G-adviseurs en V&G-coördinatoren Ontwerp- en Uitvoeringfase. André is een veelzijdig, enthousiast, analytisch, resultaatgedreven en daadkrachtig persoon die goed kan communiceren en schakelen op verschillende niveaus.

Projecten