Als adviseur/projecteleider heeft Aart Breedt Bruijn ruime ervaring met verschillende aspecten van gebiedsontwikkeling en mobiliteit, specifiek in de vroege planvorming. Aart werkt met veel enthousisame aan complexe gemeentelijke projecten, op het raakvlak tussen mobiliteit en ruimtelijke inrichting. Hij opereert proactief, voorziet al snel de mogelijke dilemma’s en maakt die bespreekbaar. Dat doet hij vanuit zijn omgevingsbewuste focus met bijhorend aanpassingsvermogen. Bij zowel procesmatige als ruimtelijke dilemma’s maakt hij gebruik van zijn creativiteit om tot een oplossing te komen en gebruikt hij zijn overtuigingskracht en zijn presentatievaardigheden om betrokken hierin mee te nemen.

Kennisgebieden