Advies- en ingenieursbureau Movares voert een actief CO2-beleid. Movares heeft niveau 5 van de ProRail CO2-prestatieladder behaald. De footprint van Movares bedraagt ca. 1 ton CO2 per FTE. Daarmee heeft Movares veruit de laagste CO2-footprint van de ingenieursbureaus (zie tabel).

Om dit niveau te bereiken heeft Movares een ambitieus CO2-beleid doorgevoerd. Het CO2-beleid van Movares bestaat uit het nemen van CO2-reducerende maatregelen in de eigen bedrijfsvoering, de projecten en compensatie van het resterende gedeelte. Zo is Movares sinds 2010 honderd procent CO2-neutraal.

Movares neemt ook actief deel in het behalen van CO2-reducties in de keten. Dit gebeurt onder meer door in de projecten die Movares uitvoert zoveel mogelijk CO2-bewust te opereren. In dit kader zijn we ook initiator van het sectorbrede keteninitiatief de duurzame leverancier.

CO2-reductiedoelstellingen (eis 3B1 / 3C1 / 4B2 / 5B1)
CO2-beleid periode 2015-2019: Plan van Aanpak CO2 2015-2019.

Certificaten en verklaringen:

Voortgang CO2-reductiedoelstellingen (eis 3C1 / 4B2 / 5B1)
De voortgang van de maatregelen om de emissie van mobiliteit en energiegebruik wordt halfjaarlijks beschreven in: Carbon Management Movares Q1-Q2-2016.

Over scope 3 bij Movares, het duurzaam uitvoeren van projecten en keteninitiatieven, wordt halfjaarlijks gerapporteerd: Keteninitiatieven 2017 – status 1 februari 2017.

Inzicht in scope 3 (eis 4A1 / 5A1 / 5C1)

Movares heeft twee keteninitiatieven waarin ook is gerapporteerd over de zogenaamde meest materiële emissies:

Sectorbreed CO2-emissieprogramma (eis 3D1 / 4D1 / 5D3)

Samen met Sweco, Anteagroep en Strukton heeft Movares een succesvol keteninitiatief gestart: De Duurzame Leverancier:

Alle documenten en rapportages vindt u ook hieronder:

BestandGrootteDownload
pdfCO2-bewust-certificaat niveaus 5 2017-2020116 KBDownload
pdfPlan van Aanpak CO2 2015-20191 MBDownload
pdfEnergiemanagement en CO2-reductieplan maart 20171 MBDownload
pdfKetenanalyse Tractie-energiesystemen maart 20171.005 KBDownload
pdfKetenanalyse Beton in GWW maart 20171 MBDownload
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationVoortgangsrapportage Keteninitiatieven - 1 februari 2017 4 MBDownload
pdfCarbon Management Movares Q1-Q2-20161 MBDownload
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationHalfjaarrapportage Keteninitiatieven 2016 – 2e halfjaar4 MBDownload
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationHalfjaarsrapportage Keteninitiatieven 2016 - 1e halfjaar4 MBDownload
pdfPvA CO2-reductie 2012-2016348 KBDownload
pdfCarbon Management Movares 20151 MBDownload
pdfVoortgangsrapportage emissies scope 1 en 2 eerste half jaar 201573 KBDownload
pdfHalfjaarrapportage Keteninitiatieven 2015-2e halfjaar318 KBDownload
pdfHalfjaarrapportage Keteninitiatieven 2015-1e halfjaar641 KBDownload
pdfVoortgangsrapportage scope 1 en 2 - 1e helft 201476 KBDownload
pdfCarbon Management Movares okt 2014387 KBDownload
pdfCarbon Management Movares mei 2014676 KBDownload
vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetPublicaties CO2-ladder dec 201412 KBDownload
pdfVoortgangsrapportage scope 3 2e helft 201451 KBDownload
pdfCarbon Management Movares 2013383 KBDownload
pdfVoortgangsrapportage scope 1 en 2 - 1e helft 201375 KBDownload
pdfCO2-voortgangsrapportage scope 3 201370 KBDownload
pdfCO2-footprint IB's 2011-201398 KBDownload
pdfKeteninitiatief Wisselverwarming okt 2011513 KBDownload
pdfKeteninitiatief Terugvoeding okt 2011365 KBDownload
pdfPersbericht De Duurzame Leverancier 23-09-2010197 KBDownload
pdfFolder De Duurzame Leverancier185 KBDownload