Movares voert een actief CO2-beleid. Movares heeft niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaald. De footprint van Movares bedraagt  minder dan 1 ton CO2 per FTE. Daarmee heeft Movares veruit de laagste CO2-footprint van alle grote ingenieursbureaus.

Om dit niveau te bereiken heeft Movares een ambitieus CO2-beleid doorgevoerd. Het CO2-beleid van Movares bestaat uit het nemen van CO2-reducerende maatregelen in de eigen bedrijfsvoering, de projecten en compensatie van het resterende gedeelte. Zo is Movares sinds 2010 honderd procent CO2-neutraal. Movares is hiermee koploper voor scope 1 en 2 en middenmoter voor scope 3.

Movares neemt ook actief deel in het behalen van CO2-reducties in de keten. Dit gebeurt onder meer door in de projecten die Movares uitvoert zoveel mogelijk CO2-bewust te opereren. In dit kader zijn we ook initiator van het sectorbrede keteninitiatief de duurzame leverancier.

CO2-reductiedoelstellingen (eis 3B1 / 3C1 / 4B2 / 5B1)
CO2-beleid periode 2015-2019: Energiemanagement en CO2-reductieplan (maart 2017).

Certificaten en verklaringen:

De voortgang van de maatregelen om onze emissie te reduceren wordt halfjaarlijks beschreven in: Carbon Management report 2018

Inzicht in scope 3 (eis 4A1 / 5A1 / 5C1)

Movares heeft twee keteninitiatieven waarin ook is gerapporteerd over de zogenaamde meest materiële emissies:


Sectorbreed CO2-emissieprogramma (eis 3D1 / 4D1 / 5D3)

Samen met Sweco, Anteagroep en Strukton heeft Movares een succesvol keteninitiatief gestart: De Duurzame Leverancier:

 

 

Alle documenten en rapportages vindt u ook hieronder:

BestandGrootteDownload
pdfCarbon-management-report-2019.pdf346 KBDownload
pdfCarbon-Management-report-2019Q1Q2-versie-2.0-1.pdf857 KBDownload
pdfCarbon-Management-report-2018.pdf1 MBDownload
pdfCarbon-Management-Report-Q1Q2-2018.pdf843 KBDownload
pdfCarbon-Management-report-2017-v2.0.pdf2 MBDownload
pdfCarbon-Management-Report-Q1Q2-2017.pdf1 MBDownload
pdfCO2-bewust-certificaat niveaus 5 2017-2020116 KBDownload
pdfPlan van Aanpak CO2 2015-20191 MBDownload
pdfEnergiemanagement en CO2-reductieplan maart 20171 MBDownload
pdfKetenanalyse Tractie-energiesystemen maart 20171.005 KBDownload
pdfKetenanalyse Beton in GWW maart 20171 MBDownload
pdfCarbon Management 20161 MBDownload
pdfCarbon Management Movares Q1-Q2-20161 MBDownload
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationVoortgangsrapportage Keteninitiatieven - 1 februari 2017 4 MBDownload
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationHalfjaarrapportage Keteninitiatieven 2016 – 2e halfjaar4 MBDownload
vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationHalfjaarsrapportage Keteninitiatieven 2016 - 1e halfjaar4 MBDownload
pdfPvA CO2-reductie 2012-2016348 KBDownload
pdfCarbon Management Movares 20151 MBDownload
pdfVoortgangsrapportage emissies scope 1 en 2 eerste half jaar 201573 KBDownload
pdfHalfjaarrapportage Keteninitiatieven 2015-2e halfjaar318 KBDownload
pdfHalfjaarrapportage Keteninitiatieven 2015-1e halfjaar641 KBDownload
pdfCarbon-Management-report-2019Q1Q2-versie-2.0.pdf857 KBDownload
pdfKeteninitiatief-Duurzame-Wisselverwarming-v1.0.pdf1 MBDownload
pdfKeteninitiatief-Beton-2019.pdf1 MBDownload
pdfMovares CO2 bewust certificaat99 KBDownload
pdfVoortgangsrapportage keteninitiatieven 2020 – 1e halfjaar647 KBDownload