Trein stoot maar 53 gr CO₂ per reizigerskilometer uit.

De trein heeft een duurzaam imago, maar is de hele spoorketen wel zo duurzaam? En waarop moeten we ons richten om de hele spoorketen nog duurzamer te maken? Meten is weten. Daarom heeft de  kenniskring Duurzaamheid van Railforum in twee werkgroepen de carbon footprint van de Nederlandse spoorketen in kaart gebracht.  Movares nam zowel deel aan de werkgroep Infra als aan de werkgroep materieel. De werkgroep materieel waar namens Movares Hans van der Velde in zat schatte de CO₂- uitstoot op 41 gr per reizigerskilometer met een totaal van 710 kiloton CO₂ per jaar. De werkgroep Infra waar Maarten Huug Bode aan deelnam kwam voor de infrastructuur tot een CO₂-emissie van 12 gr per reizigerskilometer. Dit komt overeen met 208 kiloton per jaar.  Meer informatie kunt u vinden in het rapport op de site van Railforum: www.railforum.nl/duurzaamheid

Hoe nu verder met deze analyse?

Het resultaat van deze werkgroepen  is op 3 februari 2011 in een workshop in Utrecht in de kenniskring  besproken. Er is met de leden nagedacht over mogelijke vervolgstappen. Movares heeft in twee van de vijf werkgroepen de voor Rijkswaterstaat uitgewerkte aanpak om tot een selectie van CO₂-reductiemaatregelen te komen toegelicht.  De presentatie kunt u hier aanklikken. Eind maart besluit het bestuur van Railforum op welke manier de kenniskring Duurzaamheid wordt voortgezet. Movares zal daaraan zeker deelnemen.

Railforum is een kennisplatform in de spoorsector bedoeld voor kennisuitwisseling tussen de leden en de partners. Er zijn ongeveer 85 bedrijven en organisaties lid. Lees meer op:  www.railforum.nl