Movares wil vanaf de beginfase betrokken zijn om mee te denken over conceptuele oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Marktpartijen die Movares inschakelen kunnen ook een beroep doen op haar gespecialiseerde dochters en deelnemingen. Ons uitgangspunt is: ‘samen als het kan, apart als het moet’. Op deze wijze kan een klantgerichte, effectieve en efficiënte aanpak van mobiliteitsvraagstukken op het gebied van capaciteit, veiligheid en milieu/inpassing worden gewaarborgd.

Dochterondernemingen:

Deelnemingen:

 

Infrastructure & Transport Consultants Utrecht (ITC)

Infrastructure & Transport Consultants Utrecht bv is in 1999 opgericht om de gemeente Utrecht te ondersteunen bij de voorbereidingen van grote en/of complexe projecten. Het gaat hierbij met name om projecten als de VINEX-locatie Leidsche Rijn, de herinrichting van het Stationsgebied (Projectorganisatie Stationsgebied, POS) en de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-) en de Hoogwaardig Auto Vervoer (HAV-) routes. ITC is een volledige dochter van Movares.

 

LOXIA

LoxiaLOXIA levert producten en diensten op het gebied van beheer, onderhoud, aanpassingen en ontwikkeling van treinbeveiliging m.b.v. CARE, VPT en Bedienvoorschriften. Het is van groot belang dat de kwaliteit en uniformiteit van de voor ProRail en de spoorbranche essentiële data, LTD, software t.b.v. Beveiliging en Besturing betrouwbaar is.
LOXIA B.V. is een samenwerkingsverband van Movares Nederland B.V. en Arcadis Nederland B.V. Beide ondernemingen hebben een belang van 50% in LOXIA. LOXIA is opgericht in 2007 en actief voor ProRail.

Vof Stationseiland

Vof StationseilandVof Stationseiland is een samenwerkingsverband van Movares en Arcadis Bouw Infra. Beide bedrijven hebben een belang van 50% in de Vof. Deze Vof is opgericht met het doel om gezamenlijk de engineering en begeleiding van projecten op en rond Amsterdam Centraal uit te voeren. De verbreding van de westtunnel is inmiddels gerealiseerd en in gebruik. Verlenging van het emplacement aan de westzijde, alsmede de constructie ten behoeve van de passage van de Noord/Zuidlijn (metro) zijn in uitvoering. Uitbreiding van de capaciteit voor het stallen van fietsen en een langzaamverkeersroute onder het emplacement bevinden zich nog in definitiefase. Daarnaast heeft de Vof nog een reeks kleinere opdrachten. De verwachting is dat het samenwerkingsverband zeker tot 2010 blijft bestaan.

 

Vof De Ruiterkade

Vof De RuijterkadeDeze Vof is een samenwerking tussen Arcadis Bouw/Infra en Movares. Beide bedrijven hebben een belang van 50% in de Vof. Doel van de samenwerking is het uitvoeren van de engineering en de begeleiding van de realisatie bij de herinrichting van de De Ruijterkade aan de noordzijde van station Amsterdam Centraal. Het project omvat onder andere een auto-onderdoorgang, busstation, overkapping en vervanging van de kade, pieren en steigers. Movares is verantwoordelijk voor het projectmanagement, Installaties, Geotechniek & Milieukunde. Arcadis voor Verkeer en Kabels & Leidingen, terwijl de partijen gezamenlijk het werkveld Civiele Techniek uitvoeren. Daarnaast is Movares verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp van de overkapping. De Vof heeft haar werkzaamheden in het jaar 2000 aangevangen.

 

Saferail

SaferailSaferail verzorgt en begeleidt het totale veiligheids- en logistieke management. Producten en diensten zijn onder meer het organiseren van de totale veiligheidsketen van opdrachtgever, bevoegd gezag en opdrachtnemer. Daarbij richt Saferail zich op het detacheren van goed opgeleide veiligheidsmedewerkers, de levering van low-end en high-end beveiligingsmiddelen en veiligheidsopleidingen, tot en met het geven van adviezen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Met dit totaalaanbod kan Saferail antwoord geven op de diverse veiligheidsvraagstukken die zich in de praktijk voordoen.

 

Vof Brede AAA

Vof Brede AAA is een samenwerkingsverband van Movares en Royal Haskoning DHV. Belangenverdeling is 40% Movares en 60% Royal Haskoning DHV. Deze Vof is opgericht met het doel om gezamenlijk de engineering en uitvoeringsbegeleiding van de OV Terminal Breda uit te voeren. Na een lange opstartperiode zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. De Noordzijde van het stations is volledig gerealiseerd evenals de perrons en het parkeerdek boven de sporen. In september 2014 is de omslag van het bestaande station naar de nieuwbouw. Na de omslag volgt de realisatie van de Zuidzijde die in tweede kwartaal van 2014 zal plaatsvinden.

 

Vof Movares-Goudappel Coffeng-Nelen & Schuurmans

De Vof Movares-Goudappel Coffeng-Nelen & Schuurmans is in 2012 opgericht om gezamenlijk invulling te geven aan de door Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagde ingenieursdiensten. Het consortium is na een Europese aanbesteding geselecteerd als één van de elf partijen met wie door Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. De partijen zijn complementair aan elkaar en kunnen hiermee een breed palet aan diensten aan Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap aanbieden.