Movares timmert aan de weg en komt daardoor steeds vaker in het nieuws. Vak- en dagbladen besteden aandacht aan de projecten en de expertises van Movares. Op deze pagina vindt u een selectie van recente artikelen uit de media waarin Movares voorkomt.

Issues: Wat komt kijken bij het ontwerpen van stations 2016 / Bron: de Architect
Een interview met Stefan Voeten (adviseur geluid, Movares), Anne van der Zwaag en Karin Broer over wat komt kijken bij het ontwerpen van stations.

Belevingsaspecten bij ondergrondse ruimten en tunnels 2014 / Bron: Civiele Techniek

Uitwisseling met meerwaarde september 2014/ Bron: Waterschap
Lucas Marijs van adviesbureau Movares en Marco van der Zee van Waterschap Hollandse Delta hebben voor een half jaar van plek gewisseld. Met als doel ervaringen uit te wisselen en kennis te delen op het gebied van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het waterbeheer. Sociale innovatie in de praktijk.

Adaptief wegbeheer  juni 2014 / Bron: Stadswerk magazine
Movares ontwikkelde samen met gemeente Bernheze een innovatieve manier voor wegbeheer die de verkeersveiligheid waarborgt tegen lagere kosten: adaptief wegbeheer. In het Stadswerk magazine verscheen hierover een artikel waarin opdrachtgever van de gemeente Bernheze en de projectleider van Movares de methodiek bespreken.

Nieuwe Tunnelwet zorgt voor eenduidigheid april 2014 / Bron: OTAR Magazine
Interview met Jacco Buisman en Melle Holthuis van Movares over de nieuwe Tunnelwet.

Een behouden vaart..! april 2014 / Bron: De Scheepvaartkrant
Column van Bart Bouwens: consultant Havens & Vaarwegen en Scheepvaart & Transport.

Adaptief wegbeheer: Besparen op beheer en onderhoud wegen maart 2014 / Bron: Land + Water
Adaptief wegbeheer kan gemeenten tot wel dertig procent aan kosten besparen. De technische eisen, die voorheen altijd als uitgangspunt werden genomen, zijn bij deze vorm van wegbeheer niet waar de focus ligt. Adaptief wegbeheer neemt het daadwerkelijke gebruik van de weg als uitgangspunt.

Moreelsebrug in Utrecht ingeschoven maart 2014 / Bron: Cobouw
De eerste brug over de Catharijnesingel in Utrecht ligt op z’n plaats. Op 4 maart 2014 werd de vijzeloperatie afgesloten. De Moreelsebrug is een ontwerp van advies- en ingenieursbureau Movares in opdracht van de gemeente Utrecht. Deze brug is de eerste in een serie van vier bruggen die over de Catharijnesingel gelegd worden. Op termijn zal het verkeer dat nu rijdt over de weg in de singel, plaats maken voor water.

Visie loont! februari 2014 / Bron: De Scheepvaartkrant
Column van Bart Bouwens: consultant Havens & Vaarwegen en Scheepvaart & Transport.

Ingenieurskunst in de Uithoflijn januari 2014 / Bron: Cement
Het stationsgebied van Utrecht wordt volledig aangepakt. De nieuw aan te leggen tramlijn tussen Utrecht Centraal en de Uithof,  de Uithoflijn, is onder te verdelen in een aantal projectonderdelen: het stationsgebied en zes overige tracédelen. Het strenge toetsingskader ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit schreef voor dat de twee nieuwe bruggen over de Leidsche Rijn, behorend tot het stationsgebied van Utrecht, een sterk verwantschap moesten krijgen. Rond het gemeenschappelijke thema ‘afleesbare ingenieurskunst’ zijn twee bruggen ontwikkeld, waarvan het ontwerp voor de westelijke brug tijdens een integrale workshop tussen de architect van studioSK, Movares en de constructeurs van Witteveen en Bos tot stand is gekomen.

Wiljan de Moor: Leren van techniek januari 2014 / Bron: Cement
De kennis over het product ‘beton’ vergaat meer en meer. Dit is voor Wiljan de Moor reden te meer om zijn brede en specialistische kennis te delen en opnieuw te planten. Het is dan ook niet zo gek dat hij in november 2013 uitgeroepen werd tot Betondocent van het jaar. In dit artikel vertelt Wiljan over zijn drijfveren, ervaringen en achtergrond.

Open systeem voor een open markt december 2013 / Bron: Technisch Weekblad
Met PLC Interlocking/Eurolocking is er een nieuw treinbeveiligingssysteem op de spoormarkt waarmee de regelsystemen voor het spoor up to date zijn en voorbereid op de toekomst. Dit is het resultaat van een nieuw type samenwerking tussen Movares en ProRail. Het gevolg: een nieuwe dynamiek in de markt voor spoorbeveiliging. Het verhaal van een bijzonder ontwikkeltraject.

Ingenieursbureau Movares november 2013 / Bron: Facility Management Magazine
Wat doe je als bedrijf als je huurcontract afloopt, je eigenlijk flexibel wilt gaan werken én wilt besparen – zowel op energieverbruik als op financiën? Veel bedrijven zullen het huurcontract niet verlengen en op zoek gaan naar een kleiner, moderner pand. Ingenieursbureau Movares niet. Het bestaande pand is inmiddels volledig gerenoveerd, in nauwe samenwerking tussen huurder en verhuurder. Een verslag van een bijzonder en innovatief proces.

PLC Interlocking november 2013 / Bron: Signal + Draht
Movares ontwikkelde, in samenwerking met ProRail, het treinbeveiligingssysteem Eurolocking (PLC Interlocking). Door gebruik te maken van kant-en-klare onderdelen, zgn. ‘PLC’s’ (programmable logic controller), uit de procesindustrie, kan het spoor met Eurolocking in de toekomst sneller maar vooral goedkoper worden beveiligd. Inmiddels draait Eurolocking sinds juli 2012 op emplacement Santpoort Noord (hoofdrailnet) naar ieders tevredenheid. ProRail keurde in december 2012 Eurolocking goed voor gebruik in heel Nederland. Eurolocking is voor meerdere toepassingen in te zetten, bij heavy rail, bij light rail, overwegen, rangeerterreinen en materieelbewegingen in Nederland maar ook wereldwijd.
Meer informatie

Interview met betontechnoloog en -onderhoudskundige bij Movares; Wiljan de Moor
november 2013 / Bron: VVbN Magazine
Wiljan de Moor over het project Vleuten-Geldermalsen (VleuGel) van opdrachtgever ProRail en de diepere dimensie van infrastructuur.

Movares ontwikkelt E-bus simulatiemodel september 2013 / Bron: Verkeerskunde
De invloed van fossiele brandstoffen op de luchtkwaliteit wordt steeds belangrijker. Fabrikanten en overheden onderzoeken daarom alternatieve aandrijvingen in het wegvervoer. Movares ontwikkelde een e-bus simulatiemodel om globaal te simuleren wat de eigenschappen van elektrische bussen betekenen voor de exploitatie en de infrastructuur.

Utiliteitsbouw: beton of staal? maart 2013 / Bron: Cement Nr. 2
De materiaalkeuze tussen beton en staal voor draagconstructies in de utiliteitsbouw wordt primair bepaald door het type constructie-element. Daarbij spelen naast financiële afwegingen diverse andere criteria een rol.

Cyclotecture maart 2013 / Bron: Stedenbouw & Architectuur Nr. 1
Het aantal fietsen per persoon is de laatste jaren enorm gegroeid. Het afgelopen decennium is de ruimtelijke kwaliteit in de openbare buitenruimte in negatieve zin bepaald door het al dan niet gestructureerd stallen van fietsen.

Budgetkap boven busstation maart 2013 / Bron: De Ingenieur Nr. 3
Amsterdam centraal heeft er een markante kap bijgekregen: een 360 m lange boogconstructie overdekt het nieuwe busplatform aan de IJ-zijde van het station. Movares gebruikte koud-buigbare glaspanelen, die een lichtgewicht constructie mogelijk maakten. Dankzij deze gewichtsbesparing is het gelukt de kap met een zeer beperkt budget te bouwen.

TOD in de lage landen januari 2013 / Bron: Het Veld – S+RO, 2013/01
Nederlandse provincies en regio’s kijken hoopvol naar mooie voorbeelden van ’transit-oriented development’ (TOD) in het buitenland. Maar door structurele beperkingen van overheid en markt dreigen grootse plannen voor knooppunt-ontwikkeling – het bundelen van verstedelijking rond knooppunten van openbaar vervoer – vast te lopen in de klei.

Een lonkend perspectief december 2012 / Bron: BV-Nieuws nr. 7 2012
László I. Vákár, (Movares, ingenieurs en adviseurs) verkozen tot Constructeur van het Jaar 2012 kreeg een reischeque met het verzoek op reis foto’s van een interessant bouwwerk te maken en daar een artikel over te schrijven. Het resultaat treft u aan in dit artikel.

Lichtgewicht wegverbreding december 2012 / Bron: Land + Water nr. 12 2012
Movares adviseerde Heijmans van 2010-2012 bij de realisatie van de snelwegverbredingen in de A2 en de A76. Dit was onderdeel van Spoedpakket E van opdrachtgever Rijkswaterstaat. Voor de gevraagde snelwegverbreding met een hoogte van meer dan 4 m op een terreinsituatie met weinig ruimte, waarbij ook aanwezige leidingen moesten worden ontzien, is een oplossing bedacht, die voor Nederland nieuw, ongebruikelijk en innovatief is: een EPS lichtgewicht ophoging met een verticale begrenzing, zonder toepassing van een ruimtevragend talud.

Het beste van twee werelden augustus 2012 | Bron: Opleiding & Ontwikkeling nr. 4
Wat kunnen mensen uit de techniek en de welzijnswereld van elkaar leren? Artikel van Christa van Werkum, Movares, e.a.

Vindingrijk in arme tijden 24-09-2012 | Bron: De onderbouwing
Interview met Movares-directeur Klaas Stijbis

Overkappen is de toekomst 24-07-2012 | Bron: Dagblad van het Noorden
Artikel over de interesse van de Groningse wethouder Dekker in een met glas overkapte weg.

Economische crisis biedt time-out 15-05-2012 | Bron: Verkeerskunde
Interview met Movares-directeur Klaas Stijbis.

De crisis als dé kans om te verduurzamen! 15-05-2012 | Bron: Milieumagazine
Interview met Movares-directeur Klaas Stijbis.

Prioriteit bij optimaliseren vervoersstromen 16-04-2012 | Bron: Gebiedsontwikkeling.nu
Interview met Movares-directeur Klaas Stijbis.

Overkapping IJsei, Amsterdam 15-04-2012 | Bron: Bouwen met Staal
Artikel over de overkapping van het busplatform IJsei Amsterdam met gebruikmaking van koud gebogen glas.

Koud gebogen glas bestand tegen brand 30-03-2012 | Bron: Bouwwereld
Koud buigbaar, gelaagd glas op stalen boogspanten was de sleutel bij de realisatie van de 360 meter lange overkapping van het busstation achter het Amsterdamse CS.

Artikel ‘Minister kom in actie voor de Sprinter’ 22-03-2012 | Bron: OV-Magazine
Bart Brenninkmeijer (adviseur mobiliteit bij Movares) was gastauteur.

Binnenvaart de oplossing voor groei Rotterdamse haven 14-12-2011 | Bron: De Scheepvaartkrant
Verslag van het Symposium Vervoer over Water @2030.

Movares verbindt en zet in beweging 19-10-2011 | Bron: De Scheepvaartkrant
Interview met Bart Bouwens: namens Movares de trekker voor de havens en vaarwegen.

Markt moet nieuwe methodiek eigen maken’ 10-2011 | Bron: BV-Nieuws
Het analyseren en goedbeargumenteren van risico’s. Inspectìe als onderdeel van het totale proces van risicobeheersing. Dat is dus niet hetzelfde als routinematig inspecteren en pas in actie komen bij schade, maar het monitoren van de ontwikkeling van onderkende risico’s. Dat is in het kort het uitgangspunt van ‘het Nieuwe Inspecteren’.

Risico inventariseren is geen  schade registreren 2011 | Bron: VABOR
Rijkswaterstaat eist dat marktpartijen bij inspecties van kunstwerken een risicogestuurde benadering hanteren. Advies- en ingenieursbureau Movares heeft hiervoor een nieuwe methodiek ontwikkeld. De kern hiervan is het gestructureerd in kaart brengen en analyseren van risico’s die een bedreiging vormen voor het presteren en veilig functioneren van kunstwerken. Rijkswaterstaat is enthousiast.

Broer en zus in de prijzen 14-10-2011 | Bron: de Telegraaf
Vaak komt het niet voor dat broer en zus allebei een grote internationale architectuurprijs winnen. Het overkomt Tjerk en Nienke van de Lune. Beiden krijgen ze de prestigieuze Brunel Award 2011 voor spoordesign.

Van overweg naar onderdoorgang 09-2011| Bron: Cement
Het spoortracé tussen Utrecht CS en Houten wordt uitgebreid van twee naar vier sporen. Onderdeel van de werkzaamheden is de vervanging van een overweg door een onderdoorgang. Hiertoe is naast de spoorbaan een viersporig spoordek gebouwd dat in een 52-urige buitendienststelling van het spoor in het tracé is geschoven. Aansluitend wordt onder het ingeschoven spoordek de feitelijke onderdoorgang gebouwd. In dit artikel wordt ingegaan op de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van de onderdoorgang.

Onder de metropool hoort een metronetwerk 09-2011 | Bron: Metropool regio Amsterdam
Hoe maken en houden we de regio Amsterdam duurzaam bereikbaar? En waarin onderscheidt Amsterdam zich van andere metropolen? Verslag van een rondetafelgesprek op het gemeentehuis in Almere waarin onder meer de IJmeerverbinding aan de orde kwam.

De metro maakt de metropoolregio Amsterdam tot één geheel 09-2011 | Bron: Metropool regio Amsterdam
Een mooie, snelle, efficiënte én goedkope verbinding tussen Almere en Amsterdam. Voor die opdracht stond advies- en ingenieursbureau Movares de afgelopen maanden. Het kantoor ontwikkelde een concept voor een IJmeer-lijn. ‘De verbinding moet de motor zijn voor gebiedsontwikkeling.’

Wat als De Duurzame Weg er was geweest?21-6-2011 | Bron: Asfalt
De wegmobiliteit heeft een grote invloed op de omgeving. Om de groeiende mobiliteitsbehoefte en de kwaliteit van de omgeving te waarborgen biedt het concept ‘De Duurzame Weg’ een integrale oplossing. Het concept bestaat uit een overkapping van snelwegen met koud gebogen glas. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van bestaande en bewezen technologieën. De Duurzame Weg is een aantrekkelijke visuele verschijning en heeft meer positieve effecten op het milieu dan een even lang vijf kilometer breed bos.

Viaduct in V-vorm als poort naar Leidsche Rijn 10-1-2011 | Bron: Land + Water
Het Marinus van Tyrusviaduct in de verbrede A2 is een uit elkaar getrokken viaduct in V-vorm, het ene deel voor auto’s, het andere voof openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Een 24 meter hoog lichtkunstwerk zal van veraf te zien zijn. Het kunstwerk, een ontwerp van architect Paul van der Ree van studio SK in Utrecht, functioneert als stadspoort en oriëntatiepunt in de snelweg A2.

Groen oktober 2010 29-10-2010 | Bron: Groen
Een natuurpassage – meestal ecoduct genoemd – is een slimme oplossing voor een ontsnipperd landschap, met respect voor de flora en fauna. ‘Ecoduct’: het woord klinkt al duurzaam van zichzelf. Waarom zou je dan nog streven naar duurzame ecoducten? Toch heeft dat zin, want ook het verbeteren van de landschappelijke omgeving kan bewerkstelligd worden.

Wij kunnen werken met de winkel open 16-10-2010 | Bron: Eindhovens Dagblad
Interview met Frank Verkoijen, directeur Movares Regio Zuidoost.

Aerocity 3-8-2010 | Bron: Civiele Techniek
Aerocity, milieuvriendelijk, comfortabel en supersnel.

Halte Hemboog 22-7-2010 | Bron: Civiele Techniek
Het is een opvallende verschijning. Station Amsterdam Sloterdijk spoor 9/10, ook wel halte Hemboog genoemd, heeft een glazen kap die als een slang de kromming van het spoor volgt en op het hoogste punt 26 meter boven het maaiveld uitsteekt. Het ontwerp en de bouw van dit station, bovenop de viaducten van de Hemboog, was geen eenvoudige opgave. Het budget van opdrachtgever ProRail was beperkt en Movares kreeg voor het engineeringtraject van voorontwerp tot en met bestek minder dan een jaar. Bovendien waren extra draagconstructies op het maaiveld ongewenst en mocht het treinverkeer tijdens de bouw zo min mogelijk hinder ondervinden