Workshop Verkenningen

Movares heeft van Dienst WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving) van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de komende jaren circa dertig kennisbijeenkomsten te organiseren op het gebied van Verkenningen en Planuitwerking, MER en de Kaderrichtlijn Water. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor medewerkers van Rijkswaterstaat, het Ministerie Infrastructuur & Milieu en van decentrale overheden.

Op 25 oktober vindt een workshop over Verkenning plaats. De verkenningsfase is een belangrijke en complexe projectfase in het MIRT. In deze workshop doorlopen we de diverse stappen tijdens de Verkenning en brengen de theorie in praktijk. Dit doen we aan de hand van de nieuwe Handreiking Verkenning en Planuitwerking, die de oude Handreiking Verkenningen gaat vervangen. In de workshop gaan de deelnemers vooral zelf aan de slag en worden daarbij begeleid door twee Masters.