Wisselverwarming

Nieuw wisselwarmtesysteem beduidend milieuvriendelijker

Geen twaalf, maar tachtig procent minder
Spoorbeheerder ProRail heeft tot doelstelling om twaalf procent  CO₂-reductie  te realiseren in 2012. Een ambitie waar Movares graag aan meewerkt. Aangezien wisselverwarming wel vijftien procent van het totale energieverbruik van ProRail vraagt, is reductie van dit verbruik een belangrijke  stap in het Duurzaam maken van het spoorwegnet.

Bodemlussen
Op basis van beschikbare technieken is door Movares een wisselverwarmingssysteem op basis van bodemwarmte ontwikkeld. Dit systeem koppelt een hoge beschikbaarheid  aan maar liefst 80% minder energiegebruik in vergelijking met conventionele systemen. Hoe gaat dit in zijn werk? Allereerst halen bodemlussen warmte uit te bodem, een veelvuldig toegepaste techniek in Duitsland. Daarnaast is de warmtewisselaar voor de warmteoverdracht aan de rail verbeterd waardoor hij de warmte efficiënter aan het wissel afgeeft. Het wissel zelf is ook voor een deel geïsoleerd. ProRail slaat daarbij twee vliegen in één klap: het nieuwe systeem is naast energiezuiniger ook nog eens betrouwbaarder dan het huidige. Dat betekent ook goed nieuws voor de reiziger omdat de dienstregeling en dus de punctualiteit in de wintermaanden hiermee positief beïnvloed wordt.

Besparing
Door de initiatieven van Movares bij het ontwikkelen van wisselverwarming is in 2009 voor de inmiddels 50 gerealiseerde bodemwarmtesystemen een besparing bereikt van zo’n 50 ton CO₂ per jaar ten opzichte van bestaande systemen. Bij de projecten Hanzelijn (de spoorlijn die ProRail bouwt tussen Lelystad en Zwolle) en Sporen in Arnhem worden in totaal 81 nieuwe wissels voorzien van wisselverwarming op aardwarmte. Door deze nieuwbouwprojecten zal de jaarlijkse CO2-besparing stijgen tot een totale reductie van ruim 130 ton CO2 per jaar. Dat komt neer op zo’n 2,5 procent van de beoogde twaalf procent CO2-reductie tot 2012.
Als lange termijn doelstelling streeft Movares ernaar om drieduizend bestaande branderpijpsystemen om te bouwen naar nieuwe bodemwarmtesystemen. Zo gebruiken wij onze innovatieve kracht om duurzame en betrouwbare oplossingen te realiseren.

Contact: diederik.verheul@movares.nl