Flitsbezorging is een nieuw fenomeen in Nederland. Zij bezorgen boodschappen binnen tien minuten aan huis en dat spreekt veel mensen aan. Echter zorgen deze boodschappendiensten, vaak gesitueerd in het centrum van een stad, ook voor overlast bij omwonenden, staat de verkeersveiligheid onder druk en concurreren de flitsbezorgers met de meer traditionele boodschappenwinkels. Veel gemeentes weten dan ook niet goed hoe ze met dit lastige vraagstuk moeten omgaan. Vandaar dat Movares en BRO hier onderzoek naar hebben gedaan en de uitkomsten daarvan delen in deze whitepaper.

Krachten bundelen

Het fenomeen flitsbezorging gaat veelal over ruimtelijke inpassing én mobiliteit. Het ligt daarom op het snijvlak van deze twee expertises en dat is de reden dat veel gemeenten worstelen met dit vraagstuk. Deze handreiking is geschreven door BRO en Movares, beide bureaus adviseren gemeenten namelijk vanuit hun eigen vakgebied die complementair zijn aan elkaar, namelijk de juridisch-planologische inpassing van flitsbezorgers vanuit BRO en Movares adviseert met name over mobiliteit, logistiek en openbare inrichting.

Objectief en relevant

In deze handreiking voorzien wij de lezer van objectieve en relevante informatie over flitsbezorging en dragen op die manier bij aan het nemen van onderbouwde beslissingen aan de hand van een integraal en genuanceerd beeld vanuit verschillende invalshoeken, waaronder locatievoorwaarden, ruimtelijke effecten en regulering.

Ook op CVS congres

De uitkomsten van dit onderzoek worden op 13 en 14 oktober gepresenteerd op het CVS congres 2022 te Utrecht. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn en in gesprek te gaan met de schrijvers van deze whitepaper. Ook kunt u natuurlijk altijd rechtstreeks contact met hen opnemen. Ze helpen u graag met uw uitdagingen. De contactgegevens treft u rechts bovenaan deze pagina aan.

 

Lees hier het volledige onderzoek: Whitepaper Flitsbezorging: kansen en kaders

Of lees meer: Flitsbezorgers: zegen of zorg? – Ingenieursbureau Movares – adviseurs en ingenieurs