Werkconferentie Topsector Energie

De doelen zijn helder: 16% duurzame energie en 100 PJ energiebesparing in 2023. Met het Energierapport komt de langere termijn erbij om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten. De afspraken gemaakt in Parijs dagen ons uit ons innoverend vermogen, onze kennis en expertise, en onze creativiteit in te zetten om de energietransitie vorm te geven. De Werkconferentie ‘De energie van morgen’ borduurt voort op wat we in eerdere werkconferenties hebben bereikt; op die resultaten kunnen we verder bouwen. Dit is waar we gezamenlijk aan werken.

Menno Chang van Movares geeft op de conferentie een presentatie over ‘Industriële demand response’. ICT stelt bedrijven in staat om snel in te spelen op fluctuerende elektriciteitsprijzen. Dit verlaagt hun kosten, en leidt ertoe dat op termijn het aanbod duurzame energie maximaal wordt benut. Immers, een toename van elektriciteit uit wind en zon zal leiden tot meer schommelingen in de elektriciteitsprijzen. Welke bedrijfstakken kunnen voordeel hebben bij deze ontwikkeling en hoe ziet hun business case eruit?

Locatie: Rijtuigenloods, Amersfoort
Meer informatie op de site van organisator Topsector Energie.


Een terugblik op de werkconferentie vindt u hier: