Weerman Reinier van de Berg onderstreept belang duurzaamheid

Snel en goed kunnen aantonen dat projecten en processen duurzamer kunnen. Dat is wat de Duurzame Leverancier haar leden biedt. Voor opdrachtgevers is aantoonbare duurzaamheid een must. Om dit te bereiken worden zogenaamde LCA’s (Levenscyclusanalyses) uitgevoerd op een project of proces. De kwaliteit daarvan staat of valt met ingebrachte maatregelen. Om de kwaliteit van LCA’s aantoonbaar te verhogen, stelt de Duurzame Leverancier haar complete database met CO2-reductiemiddelen ter beschikking aan haar 3.500 leden. De database maakt onderdeel uit van de vernieuwde website. Deze wordt woensdag 20 februari gelanceerd tijdens een bijeenkomst van de Duurzame Leverancier bij advies- en ingenieursbureau Movares. Weerman Reinier van den Berg van Meteoconsult zal als specialist op het gebied van weer, klimaat en duurzaamheid uiteenzetten wat het belang van duurzaamheid voor onze planeet is.

Over de Duurzame Leverancier

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton, Sweco en Antea Group.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die duurzaam willen produceren
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie)
  • Database met CO2-footprints van bedrijven
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

(www.duurzameleverancier.nl )