Marc Hartsema (Arcadis), Gert Visser (Movares) en Ka-Lung To (Antea Group) spraken op woensdag 30 maart in de Tweede Kamer der Staten-Generaal tijdens het rondetafelgesprek over het ‘Achterstallig onderhoud van infrastructuur’. Het doel van de Kamer was om meer grip te krijgen op de aanpak van achterstallig en uitgesteld onderhoud van de Rijksinfrastructuur en de bredere instandhoudingsopgave.

De sprekers waren individueel uitgenodigd maar hadden hun betoog op elkaar afgestemd. Marc Hartsema gaf in zijn bijdrage een analyse van de problematiek, maar begon met een positieve noot. ‘Onze infra staat er heel goed voor. Dit willen we graag zo houden, als basis voor welvaart en welzijn’. Hij gaf echter ook aan dat ingenieursbureaus een toename zien van incidenten en storingen.

Gert Visser benadrukte vervolgens het belang om onze ‘iconische asset owners’, zoals ProRail, Rijkswaterstaat en provincies te laten werken als professionele assetmanagementorganisaties. Een certificaat is daarbij ‘een stok achter de deur en geeft een helder doel’. Voldoende financiële middelen zijn dan wel vereist. Hoewel ‘er is meer nodig dan alleen geld én er is meer geld nodig’.

Ka-Lung To ging in op de oplossingsrichtingen. Met een portfolio-benadering kunnen ten eerste bruggen, sluizen en tunnels effectiever en efficiënter worden onderhouden. Specifieke expertise kan zodoende doelgerichter worden ingezet en het leereffect en kennisdeling worden zo beter benut. Ten tweede leidt gebiedsgericht werken tot mogelijkheden om de opgave te verbinden met bredere kansen. Ten derde kunnen opdrachtgevers kennisallianties en langdurige samenwerkingscontracten aanbesteden. Dit is belangrijk om de schaarse kennis op die manier ook daadwerkelijk in te zetten voor de uitvoering van de opgave.

Op verzoek van de Kamer hebben de sprekers een position paper opgesteld. Om zo goed mogelijk de mening van de gehele ingenieursbranche te representeren heeft het verenigingsbureau van NLingenieurs hieraan meegewerkt. De paper is te vinden op de website van de Kamer.