Water in de openbare ruimte

Het klimaat verandert. Het regent vaker en harder en hittegolven komen steeds vaker voor. In een land dat zo dichtbevolkt is als Nederland, gaat dit in de nabije toekomst grote consequenties hebben. Niet voor niets moeten vanaf 2020 overheden klimaatbestendig en waterrobuust inrichten geborgd hebben in hun beleid en handelen.

De vraag is welke maatregelen effectief, innovatief en betaalbaar zijn. In steden valt met ruimtelijke adaptatie veel resultaat te behalen in het realiseren van een gezonde stad. Voor onze laagliggende delta zijn veilige dijken cruciaal. En voor de Nederlandse economie is de afhandeling van veilige, vlotte en duurzame scheepvaart van groot belang. Movares heeft ruime ervaring op al deze gebieden.

De eerste stap richting de oplossing van een vraagstuk is vaak een gesprek. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek over alle genoemde aspecten van water in de openbare ruimte. Tijdens de beurs Water In De Openbare Ruimte op 9 november in Houten, kunt u ons vinden op stand 2.071. U bent ook van harte welkom op ons hoofdkantoor in Utrecht of op in van onze vier regionale vestigingen. Een afspraak voor een gesprek kunt u ook maken via info@movares.nl.

Lezing: Klimaatadaptatie in een gezonde en leefbare stad

Tijdens de beurs geven Nicole van der Waart (Stedenbouwkundige en adviseur duurzaamheid) en Rinze de Vries (Adviseur Systeemintegratie / Systems Engineering) van Movares een lezing met het onderwerp ‘Klimaatadaptatie in een gezonde en leefbare stad‘.

Ieder gemeente wordt ermee geconfronteerd: hoe om te gaan met de gevolgen van het veranderende klimaat? Om dit goed te kunnen verankeren is een breder perspectief nodig: de gezonde stad. Dit perspectief biedt een visie op de ontwikkelingen in de stad. Klimaatverandering is daarbij een onderdeel, samen met andere milieu- en gezondheidsaspecten. 

Advies- en ingenieursbureau Movares ontwikkelt aan de hand van verschillende producten een nieuwe analyse waarin – in een interactief proces –  maatoplossingen worden ontwikkeld voor problemen waar steden in de toekomst mee te maken krijgen door de klimaatverandering. Daarbij kijken we verder dan klimaatverandering en de daardoor ontstane problemen en kansen; hoe kunnen maatregelen bijdragen aan een gezonde stad?

De lezing vindt om stipt 15:00 plaats op het hoofdpodium van de beurs. Kijk voor meer informatie op de website.

Demonstratie Rainroad

Zonder Rainroad

Met Rainroad

Tijdens de beurs demonstreren wij ook onze innovatieve Rainroad. Deze biedt in stedelijke gebieden zowel een oplossing bij extreme regenval als grote hitte. Het systeem is eenvoudig toe te passen, autonoom en uitbreidbaar. Meer weten? Loop even langs op onze stand 2.071. Daar demonstreren wij u graag de werking.