Al in de jaren ‘30 gingen stedelijke planners aan de slag met data om mobiliteitsproblemen op te lossen. Tel daar moderne datatoepassingen van Google en Flitsmeister bij op, en het is duidelijk dat deze sector al ver is in het slim toepassen van data. Welke inzichten heeft dit opgeleverd én wat kunnen gebiedsontwikkelaars daarvan leren?

Gebruik van data

De mobiliteitswereld lijkt in veel opzichten op de wereld van gebiedsontwikkeling. De overheid heeft een nadrukkelijke rol en er zijn talloze bedrijfsmatige spelers die in de ontwikkelingsfase en gebruiksfase een breed pallet aan eindgebruikers bedienen. In het gebruik van data loopt de mobiliteitswereld voor op die van de gebiedsontwikkeling. Misschien wel door de engere scope van het vakgebied, maar vooral doordat binnen de mobiliteitswereld dankzij de smartphone heel veel gepersonaliseerde reisinformatiediensten beschikbaar zijn gekomen.

In het artikel beschrijven we de geleerde lessen uit de data-ontwikkelingen en toepassingen in mobiliteitswereld. Hierbij gaan we in op:

  • de opgave benaderen vanuit de gebruiker;
  • de opkomst van de deeleconomie: van bezit naar gebruik;
  • de verschuiving van publieke naar private data.

We sluiten dit overzicht af met de adviezen die hieruit volgen voor het gebruik van data voor gebiedsontwikkeling.

Lees het artikel van Joof Tummers en Marco Duijnisveld op Gebiedsontwikkeling.nu.

(bron foto: metamorworks)